O FIRMIE


Commhaven jest przedsiębiorstwem,
które powstalo i wzrasta na solidnych fundamentach i doświadczeniu programistów, tworzących kolejną już generację rozwiązań technologicznych, Technologiczne wsparcie biznesu i rynkowej aktywności organizacji
o strukturze sieciowej jest obecnie jednym najważniejszych elementów przewagi konkurencyjnej.

Czytaj więcej →

PRODUKTY

Dostarczamy wysokiej jakości systemy informatyczne. Systemy te, poprzez jakościowe
i ilościowe przetwarzanie zebranych danych dostarczają usystematyzowaną wiedzę na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa. Wykorzystanie tej wiedzy w procesach zarządczych pomaga naszym Klientom zmniejszać koszty i powiększać przewagę konkurencyjną.

Czytaj więcej →

CSR

U podstaw wszelich działań spółki Commhaven leży idea Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, CSR [Corporate Social Responsibililty], która funkcjonuje u nas na wielu płaszczyznach, ściśle ze sobą powiązanych.

Czytaj więcej →